• Polityka prywatności
 • POLITYKA PRYWATNOŚCI

  Szanowni Klienci

  Zaktualizowaliśmy naszą Politykę prywatności, aby wzmocnić Twoje prawa do prywatności danych osobowych jakie nam przekazujesz. Dostosowanie się do standardów wprowadzonych przez Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR) jest częścią naszego nieustającego zobowiązania do zachowania przejrzystości w sposobie obchodzenia się z Twoimi danymi osobowymi.

  Tutaj znajdziecie Państwo uzupełnienie GDPR do aktualnej umowy o polityce prywatności.

  W celu zarejestrowania się na stronie https://u-crypto.com, Klient poda określone dane identyfikacyjne, aby zapobiec praniu pieniędzy.

  Klient przekazuje prawdziwe, dokładne i aktualne informacje na temat swojej tożsamości oraz nie może przedstawiać się jako inna osoba fizyczna lub prawna. O wszelkich zmianach w danych identyfikujących Klienta należy powiadomić Spółkę niezwłocznie - nie później niż w siódmym dniu od daty wprowadzenia zmian.

  a) Dane Klienta, które są dostarczane i / lub będą dostarczane przez Klienta podczas jego aktywności na stronie https://u-crypto.com, mogą być wykorzystywane przez Spółkę do wysyłania treści reklamowych Firmy do Klienta, chyba że Klient nie wyrazi na to zgody. Można to zrobić podczas otwierania konta. Klient może również w każdej chwili przesłać do Spółki wiadomość e-mail na adres info@u-crypto.com z prośbą o zaprzestanie wysyłania takich treści reklamowych. Taki email będzie zobowiązujący do zaprzestania wysyłania treści reklamowych do Klienta w ciągu siedmiu dni roboczych.

  b) Dane Klienta, które zostaną dostarczone i / lub będą dostarczone przez Klienta podczas jego / jej działalności na stronie, mogą zostać ujawnione przez Spółkę oficjalnym władzom. Spółka ujawni te dane tylko wtedy, gdy będzie zmuszona przez odpowiednie organy lub nakazem sądowym.

  c) Informacje niejawne na temat Klienta mogą być wykorzystywane przez Spółkę w dowolnych materiałach reklamowych.

  Jako warunek wstępny dokonywania transakcji online, Klient może zostać poproszony o dostarczenie określonych dokumentów identyfikujących i wszelkich innych dokumentów wymaganych przez Firmę. Jeżeli takie dokumenty nie zostaną dostarczone, Spółka może, według własnego uznania, zamrozić Konto Klienta na dowolny okres czasu lub na stałe. Spółka może, według własnego uznania, odmówić otwarcia Rachunku dla jakiejkolwiek osoby lub podmiotu z dowolnego powodu lub bez powodu.

  W przypadku, gdy dana osoba zostanie zarejestrowana na stronie https://u-crypto.com w imieniu korporacji lub innego podmiotu gospodarczego, rejestracja taka będzie uważana za taką jak rejestracja osobista.

  Spółka nie ujawnia żadnych informacji prywatnych swoich Klientów i byłych Klientów, chyba że Klient wyrazi na piśmie zgodę na takie ujawnienie lub jeżeli takie ujawnienie jest wymagane przez obowiązujące prawo lub jest wymagane w celu weryfikacji tożsamości Klienta. Informacje o Klientach przekazywane są wyłącznie pracownikom Spółki prowadzącym rachunki Klienta. Wszystkie takie informacje będą przechowywane na elektronicznych i fizycznych nośnikach informacji zgodnie z obowiązującym prawem.

  Klient potwierdza i zgadza się, że całość lub część informacji dotyczących Rachunku Klienta i Transakcji będzie przechowywana przez Spółkę i może być wykorzystana przez Spółkę w przypadku sporu między Klientem a Spółką.

  Według własnego uznania Spółka może, ale nie jest obowiązana, przeglądać i sprawdzać wszelkie informacje dostarczone przez Klienta. Klient zgadza się również, że Spółka nie ponosi ani zobowiązania, ani odpowiedzialności wobec Klienta z powodu jakiejkolwiek wyżej wymienionej kontroli.

  Spółka podejmie działania w celu wdrożenia zaawansowanych procedur ochrony danych i ich aktualizacji od czasu do czasu w celu zabezpieczenia prywatnych informacji i rachunków Klienta.

  Po rejestracji na https://u-crypto.com, Klient zostanie poproszony o wybranie nazwy użytkownika i hasła, które będą używane przez Klienta przy każdym kolejnym logowaniu oraz w celu wykonania Transakcji i korzystania z Usług Spółki. W celu ochrony prywatności i działania Klienta za pośrednictwem strony https://u-crypto.com, udostępnianie danych rejestracyjnych (w tym między innymi nazwy użytkownika i hasła) przez Klienta innym osobom lub podmiotom gospodarczym jest surowo zabronione. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane przez Klienta z powodu niewłaściwego użytkowania (w tym zabronione i niechronione używanie) lub udostępniania swojego loginu i hasła osobom trzecim.

  Każde użycie https://u-crypto.com swoją nazwą użytkownika i hasłem Klienta jest wyłącznie odpowiedzialnością Klienta. Spółka nie będzie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty poniesione na rachunku klienta

  Klient jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia obsługi klienta Spółki o podejrzeniu nieuprawnionego użycia Konta.

  Firma nie przechowuje ani nie zbiera żadnych danych kart kredytowych.

  Zgodnie z zaleceniami Rady ds. Standardów Bezpieczeństwa Kart Płatniczych szczegóły kart klientów są chronione za pomocą szyfrowania Transport Layer - TLS 1.2 i aplikacją z algorytmem AES i kluczem o długości 256 bitów.

  Nasza polityka dotycząca plików cookie: Podczas każdej wizyty na stronie https://u-crypto.com przeglądane strony wraz z plikiem cookie są pobierane na urządzenie klientów. Przechowywane pliki cookie mogą określać ścieżkę, którą Klient podjął na naszej stronie i wykorzystywać do anonimowego identyfikowania powtarzających się użytkowników witryny oraz postron najbardziej popularnych dla Klientów. Jednakże, Spółka chroni prywatność klienta, nie przechowując jego nazwy, danych osobowych, wiadomości e-mail itp. Używanie plików cookie jest standardem branżowym i jest obecnie używane przez większość stron internetowych. Przechowywane pliki cookie pozwalają stronie https: //u-crypto.com być bardziej przyjaznym dla użytkownika i wydajniejszym dla Klientów, umożliwiając Spółce poznanie, które informacje są najcenniejsze dla jej Klientów

   Definicja: Plik cookie to niewielka ilość danych, która często zawiera unikatowy identyfikator wysyłany do komputera lub telefonu komórkowego (nazywana tutaj przeglądarką) z witryny i jest przechowywana na twardym dysku urządzenia. W celu śledzenia aktywności Strona internetowa może wysyłać własne pliki cookie do przeglądarki, ale aby chronić Twoją prywatność, przeglądarka zezwala tylko stronie internetowej na dostęp do plików cookie, które już do Ciebie wysłała. Wiele witryn robi to za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza ich stronę internetową w celu śledzenia jego aktywności. W Internecie Klient może wybrać konfigurację przeglądarki tak, aby odrzucała pliki cookie.