Riskfree U-CRYPTO

TRANSAKCJE WOLNE OD RYZYKA

Zapewniamy wolne od ryzyka transakcje dla lepszego startu!

1 wolny od ryzyka handel – Depozyt od $250 do $1,000

5 wolnych od ryzyka handli – Depozyt $1,000 do $5,000

Cały dzień wolny od ryzyka – Depozyt $5,000 do $25,000

Cały tydzień wolny od ryzyka – Depozyt powyżej $25,000

JAK TO DZIAŁA?

Skontaktuj się ze
swoim managerem
Odbierz swoje wolne
od ryzyka wymiany
od każdego depozytu
Odbierz zysk taki sam jak
podczas handlu z ryzykiem
Wypłać swoje środki

1. Wszyscy klienci U-Crypto mogą brać udział w promocji
2. Przesłanie dokumentów identyfikacyjnych jest niezbędne do uzyskania wolnych od ryzyka wymian
3. U-Crypto ma prawo do zmiany warunków promocji oraz jej wycofania w każdej chwili
4. Całkowita wartość strat podczas handlu bez ryzyka nie może przekroczyć wartości depozytu. Jeżeli tak się stanie, zostanie zwrócona jedynie wielkość pierwszego depozytu
5. Kwota jaka zostanie zwrócona w przypadku stratnej transakcji zostanie przyznana na konto handlowe w postaci bonusu
6. W sytuacji gdy nastąpi podejrzenie fraudu konto wolne od ryzyka może zostać zamknięte
7. Jeżeli zostaną otworzone pozycje przeciwne (hedge deals) to nie zostaną uznane jako wolne od ryzyka