• Warunki i regulamin wypłat
 • WARUNKI I REGULAMIN WYPŁAT

  • Aby wypłacić środki ze swojego konta, klient powinien złożyć wniosek o wypłatę w panelu klienta (Wypłata -> Zlecenie Wypłaty).

  • Po złożeniu przez Klienta wniosku o wypłatę, takie żądanie otrzyma status "Otwarte zlecenie wypłaty". Można je zobaczyć klikając (Wypłata -> Otwarte zlecenie wypłaty).

  • Po tym, jak wniosek o wypłatę zostanie przypisany do statusu "Zakończono", żądane środki zostaną przekazane wybranym przez Klienta systemem płatności, a szczegóły wypłaty będą widoczne w (Wypłata -> Historia wypłat).

  • Klient ma prawo do wypłaty środków wyłącznie systemem płatności, który został wykorzystany do wpłaty środków na swoje konto. W przypadku, gdy jest to technicznie niemożliwe, aby wypłacić środki do systemu płatności, który był używany do deponowania środków, metoda płatności zostanie wybrana przez Firmę zgodnie z życzeniem Klienta. W takim przypadku szczegóły płatności muszą spełniać warunki określone przez Klienta w jego danych osobowych.

  • Klient jest w pełni odpowiedzialny za informacje, które dostarcza firmie za pośrednictwem wniosku o wypłatę.

  • Jeżeli Klient użyje karty bankowej do dokonywania wpłat, wypłaty będą dokonywane na tę kartę bankową w kwotach nieprzekraczających kwoty zdeponowanej w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni kalendarzowych od ostatniej wpłaty. Wypłaty na karty bankowe mają wyższy priorytet niż inne rodzaje wypłat.